Demy

"มนต์รักลูกทุ่ง The Musical"
สายศิลป์ #2

ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงละครชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Address

63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

Contacts

Phone:
02 649 5000 ต่อ 27605
งานบริการการศึกษา
02 649 5000 ต่อ 27602
สำนักงาน อาคารบริหาร ชั้น 2

Links

www.facebook.com/satitods.sa