Go to Top

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/10/25
-20231025135308
[ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน]
.
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศกิจกรรมเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"  ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  วันที่ 23-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
.
#ODS
#กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่46