Go to Top

[นักสืบนิติวิทยาศาสตร์ ODS รุ่น 1]

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2024/06/11
-20240611101138
[นักสืบนิติวิทยาศาสตร์ ODS รุ่น 1]
(แว่นขยาย)(แว่นขยาย)
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมศึกษาร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 "นักสืบนิติวิทยาศาสตร์ ODS รุ่น 1"
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักสืบนิติวิทยาศาสตร์"
โดย ดร.สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย)
(ปักหมุด) บรรยายให้ความรู้
- นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
- การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
- นิติเวชศาสตร์และการวิเคราะห์บาดแผล
- แนวทางการศึกษาต่อทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์
(ปักหมุด) กิจกรรม workshop
- การเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุ (DNA)
- การหารอยลายนิ้วมือแฝง (วิธีปัดผงฝุ่นดำ)
วันที่ 19 มีนาคม 2567
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
ภายถ่ายโดย: อาจารย์อัครเทพ อัคคีเดช และนายวรันณ์ธร กองพารา