Go to Top

วันคล้ายสถาปนา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาปีที่ 12

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2024/06/11
-20240611111139
ภาพบรรยากาศวันคล้ายสถาปนา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาปีที่ 12 แห่งรักและความผูกพัน ERDI THE RAPSHODY CONCERT
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://satitods-my.sharepoint.com/.../EuNnXam3O4JEvZhrI8...
#ERDITherapshody 
#งานสถาปนาสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา 
#คอนเสิร์ต