Go to Top
2024/06/11
-20240611112754
[ เด็กเก่งสาธิต มศว องครักษ์ ]
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มลิวัลย์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (JUJITSU THAILAND CHAMPIONSHIPS 2024)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภท JIUJITSU (NE-WASA) 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ( 10-11 ปี ) 
น้ำหนัก 48 กก. ขึ้นไป