Go to Top
หมวดหมู่.

ข่าวประกาศ

Tag : ทั้งหมด

รับมอบอุปกรณ์ดิจิทัล โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคประเทศไทย

2024/07/18
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อาจารย์นวพันธ์  เถาะรอด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยตัวแทนแทนอาจารย์ รับมอบ...

งานสาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 13 Art Toy ODS

2024/07/11
รวมของรางวัลที่จริงใจในงานสาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 13 Art Toy ODSวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567ณ โรงเรียนสาธิต มศว องค...

ข้อมูลการแข่งขัน สาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 13 Art Toy ODS

2024/07/11
[ ข้อมูลการแข่งขัน สาธิตองครักษ์ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 13 Art Toy ODS ]ลานกิจกรรม หน้าอาคาร D (ฝั่งมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั...

รับค่าเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2567 และค่าอุปกรณ์การเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2567

2024/06/07
ดาวน์โหลดเอกสารการรับสิทธิ์https://drive.google.com/drive/folders/1lX4H9VBUfkcPcbv2P_tGLjXcp5DqL4FB?usp=sharing

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 3] เพิ่มเติม

2024/05/24
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 3] เพิ่มเติมไฟล์ประกาศ https://drive.google.com/.../1tojcAR...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และกำหนดการรายงานตัวเข้าพัก

2024/05/23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  และกำหนดการรายงานตัวเข้าพัก 🏢      ✨ รายละเอียดรายชื่...

ประกาศไลน์กลุ่มอาจารย์ประจำชั้นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

2024/05/17
ประกาศไลน์กลุ่มอาจารย์ประจำชั้นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/.../1-yk5MIjog8OK9s12TtAuosoA44s...(red arrow righ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัก หอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

2024/05/15
📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัก หอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม 📌     📍 ผู้สมัครชำระค่าธร...

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 2]

2024/05/12
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 2]ไฟล์ประกาศ https://drive.google.com/.../1Qbh7WXunOaAe2U03UVtjlVpTijk...หมายเหตุ 1. รอบที่ 3 ประกาศว...

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

2024/05/08
 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  (เข้าพักระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 27 กันยายน...

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 1]

2024/04/29
🔵ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [รอบที่ 1]➡️ไฟล์ประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/1FPKudHg3Yi7BfIA2dM-ix8lWMv4qrzDf]💢หมายเหตุ 1....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และกำหนดการรายงานตัวเข้าพัก

2024/04/17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และกำหนดการรายงานตัวเข้าพัก      ✨ รายละเอียดรายชื่อและกำหนดการรายงานตัวเข้าพัก http...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน/ภาคฤดูร้อน/เรียนล่วงหน้า ม.6 ปีการศึกษา 2567

2024/04/05
♦️ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน/ภาคฤดูร้อน/เรียนล่วงหน้า ม.6 ปีการศึกษา 2567 🗓เรียนวันจันทร์ที่ 22 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤ...

นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, มผ. คงค้าง ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

2024/04/05
📍ประกาศจากฝ่ายวิชาการ📍💢นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, มผ. คงค้าง ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนจะประก...

ประกาศผลการเรียนปลายภาคระดับชั้นเด็กเล็ก 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2024/03/25
📌ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2566🔹สำหรับชั้นเด็กเล็ก 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 🌈นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถดูผลการเรียนปลายภาคที่ 2/2566 ได้แล...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัก หอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

2024/03/25
📣 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าพัก หอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม 📌     📍 ผู้สมัครชำระค่าธรรมเ...

รับสมัครนักเรียนเข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 (เข้าพักระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567)

2024/03/11
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าพักหอพักโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567  (เข้าพักระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 256...

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

2024/01/30
[ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 2) ]โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 25...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 1, เด็กเล็ก 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

2024/01/05
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 1, เด็กเล็ก 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 4, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษ...

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

2023/11/20
[ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ] โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ผู้ให้ความสนใจ...

PRE ORDER - CHEER ODS 2023

2023/09/19
[  ]รับ PRE-ORDER แล้ววันนี้ !ร่วมส่งกำลังใจ ใส่เสื้อ CHEER ODS 2023!!ให้กับนักกีฬาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ที่ร่วมเข้าแข่งขันในสาธิตสามัคคี ครั้ง...

ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

2023/09/06
ประกาศงดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ(ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (Video) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

2023/08/22
ตำแหน่งนัก วิชาการโสตทัศนศึกษา (Video) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

2023/08/21
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มห...

ประกาศ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2023/08/07
[ประกาศ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา]ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางท...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

2023/08/03
[โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิ...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ ผอ.สถาบันฯ)

2023/06/08
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ ผอ.สถาบันฯ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และอาจารย์สาธิต (ภาษาจีน) (ภาษาญี่ปุ่น)

2023/05/12
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สอนวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสิทธิ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

2023/05/02
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.4 ปีการศึกษา 2566

2023/01/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติดังนี้1. รายงานตัว วันอาทิ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.1 ปีการศึกษา 2566

2023/01/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติดังนี้1. รายงานตัว วันอาทิ...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล

2023/01/18
ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน Pre-test ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2022/12/23
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐาน Pre-test ประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เฉพาะลำดับที...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบโครงการ ทดสอบพื้นฐานความรู้ผู้เรียน (Pre-test) ประจำปี 2566

2022/11/25
76136.jpg 74.98 KBลิ้งค์พิมพ์บัตรประจำตัวสอบQR รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบโครงการQR รายชื่อผู้มีสิทธิ์

รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร Pretest 2566

2022/10/04
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน (Pre-test) ประจำปี 2566เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565สมัครได...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)

2022/07/21
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)     ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ)

2022/06/30
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ)

2022/06/02
ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานช่าง) 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย              1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริการ (คนครัว)     ...

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2565

2022/03/18
เพิ่มศักยภาพวิชาการ : สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนต่าง ๆ ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  สนุกสนานกับกิจกร...

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานตัว ปีการศึกษา 2565

2022/02/17
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานตัว ปีการศึกษา 2565_page-0001.jpg 604.04 KB

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8)

2022/02/09
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส.png 2.37 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ เอกสารประกอบการรายงานตัว

2022/02/05
Asset 4.png 21.5 KBเอกสารรายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 1  (หลักสูตรปกติ )เอกสารรายงานตัว ระดับชั้นเด็กเล็ก 3  (หลักสูตรปกติ )เอกสารรายงานตัว ระดับชั้...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2565

2022/01/13
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นัก...

แนวทางการรับเงิน

2022/01/04
💵💵 แนวทางการรับเงิน 💵💵    1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2564    2.ทุนการศึกษาสนับสนุนนักเร...

อัพเดท!! ประมวลรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/10/17
ประมวลรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรปกติ                                             หลักสูตรทวิภาษาเด็กเล็ก 1                               ...

ประกาศรายชื่อนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน Pfizer

2021/09/28
spah.jpg 388.14 KBป.6 แก้ไข.jpg 562.42 KBม.1.jpg 833.69 KBม.2.jpg 880.49 KBม.3.jpg 974.54 KBม.4.jpg 1017.38 KBม.5.jpg 875.49 KBม.6.jpg 706.56 KB

แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2021/08/01
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7w9NX_a9b0TkiH_Gc2snNAkEmVP200LrPLRlRcIm1Y/edit?usp=sharingม.1/2 : https...

แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นเด็กเล็ก และ ประถมศึกษา

2021/08/01
ระดับชั้นปฐมวัยเด็กเล็ก.1 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s71_9z0par0HNrUK1V2xjzmNIDbFdPJYG8hLa_aprCs/edit?usp=sharingเด็กเล็ก.2 : https:...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2021/07/12
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 2 อัตรา2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ...

รับสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/07/05
                                                                                                                                    หมดเขตการส่งเอก...

อัพเดท!! ประมวลรายวิชาประจำปีการศึกษา 2564

2021/06/22
ประมวลรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564หลักสูตรปกติ                                             หลักสูตรทวิภาษาเด็กเล็ก 1                               ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 และ สำรอง

2021/04/07
kin 2.jpg 2.12 MBประกาศจากโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 (สำรอง).jpg 220.59 KB

โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2564

2021/03/31
ใบสมัครSummer 2564_Page_1.jpg 374.61 KBใบสมัครSummer 2564_Page_2.jpg 321.87 KBใบสมัครSummer 2564_Page_3.jpg 102.53 KB

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา

2021/03/23
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 1 อัตรา2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รั...

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/03/22
ประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_1.jpg 317.61 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_2.jpg 343.11 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_3.jpg 385.96 KBประกาศ เด็กเล็ก 1_Page_4.jpg 255....

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ประจำปีการศึกษา 2564

2021/03/22
ประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_1.jpg 320.99 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_2.jpg 345.54 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_3.jpg 388.11 KBประกาศ เด็กเล็ก 2_Page_4.jpg 261....

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

2021/03/02
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธย1_Page_1.jpg 201.16 KBรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธย1_Page_2.jpg 268.93 KB

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

2021/02/21
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เป...

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021/01/10
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และ สาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เ...

[ข่าวประกาศ] ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ต่อ)

2021/01/03
ประกาศโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 64-1.jpg 310.84 KBประกาศโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 64-2.jpg 90.07 KB

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2020/12/22
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา3. ...

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

2020/12/08
    ตามประกาศสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ...

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

2020/10/02
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >>  https://sml63m3.ipst.ac.th/IPST/Applicationหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >>  https://sml63m3....

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง 05/11/63

2020/09/01
(ปรับ)...ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...(ณ 5 พ.ย.63)_Page_1.jpg 343.22 KB(ปรับ)...ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ...(ณ 5 พ.ย.63)_Page_2.jpg 161....

ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020/08/06
คลิ๊กที่ลิงค์ >>>  http://erdi.swu.ac.th/web/Course-Syllabus หรือเข้าโดยตรงที่เมนู >> ร.ร. สาธิต มศว องครักษ์ >> ฝ่ายวิชาการ &...

ทดลองโฮมรูมออนไลน์

2020/06/09
7BFD34CA-7A6A-46F7-BC85-39009C521E5A.jpeg 195.08 KBรู้นะว่า คิดถึงกันอยู่ ........การทดลองโฮมรูมออนไลน์วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 -10.00...