Go to Top

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/01/07
โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"-20210107112638
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย 
เชิญ คุณพรรัตน์ ไกรลพ ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมและสอนทำบลูเบอรี่ชีสพาย และ คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนักดับเพลิง การปฏิบัติตนและการปฐมพยาบาลขณะเกิดไฟไหม้สำหรับเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ตามหน่วยการเรียนรู้ อาชีพในชุมชน