Go to Top

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/04/29
-20210429132337
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย 
ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564