Go to Top

กิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429210752
"มืออาชีพทุกคน ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น มือสมัครเล่นทั้งสิ้น"
ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา 
ในปีนี้เป็นการจัดประกวดแข่งขันเต้น cover dance ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ทีม ผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tiktoker
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม Let's girl 
และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Neon group 
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม
"ถ้าการเต้นคือความฝัน จับมือกันมาปล่อยของ"
แล้วพบกันใหม่กับโครงการ ODS ปล่อยของ ซีซั่น 3