Go to Top

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศ

2022/01/13
-20220113182847

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปี การศึกษา 2565 (นักเรียนทุนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2565

โดยจัดทดสอบความพร้อมทางการเรียน (สอบข้อเขียน) ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 

ขอให้นักเรียนมารายงานตัวในเวลา 8.00 น.
โดยการสอบจะเริ่มในเวลา 8.30 น. - 15.40 น.


ทางโรงเรียนจึงเรียนขอความร่วมมือผู้เข้าสอบและผู้ปกครองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

StudentTest-01.jpg 679.65 KB