Go to Top
หมวดหมู่.

ข่าวประกาศ

Tag : ทั้งหมด

แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

2021/08/01

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นเด็กเล็ก และ ประถมศึกษา

2021/08/01

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2021/07/12
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ดูแลเด็กเล็ก) 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

รับสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/07/05

                                                                                                                                    หมดเขตการส่งเอกสาร215655674_4224795350912771_6304120700207397146_n.jpg 195.33 KB

อัพเดท!! ประมวลรายวิชาประจำปีการศึกษา 2564

2021/06/22

ประมวลรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564


หลักสูตรปกติ                                             หลักสูตรทวิภาษา

เด็กเล็ก 1                                                   เด็กเล็ก 3
เด็กเล็ก 2                                                   ประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กเล็ก 3                                                   ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1                                       ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 2                                       ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 3                                       ประถมศึกษาปีที่ 5               
ประถมศึกษาปีที่ 4                                       ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 5                                       มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6                                       มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1                                        มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2                                        มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3                                        มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา

2021/03/23
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

2021/02/21
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021/01/10
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภายใต้การกำกับของสถาบันวิจัย พัฒนา และ
 สาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น
 เด็กเล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา

2020/12/22
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. ผู้ปฏิบัติงานช่าง 2 อัตรา

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

2020/12/08
    ตามประกาศสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 13 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัมนา และสาธิตการศึกษา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020/08/06
คลิ๊กที่ลิงค์ >>>  http://erdi.swu.ac.th/web/Course-Syllabus 
หรือเข้าโดยตรงที่เมนู >> ร.ร. สาธิต มศว องครักษ์ >> ฝ่ายวิชาการ >> ประมวลรายวิชา

ทดลองโฮมรูมออนไลน์

2020/06/09
7BFD34CA-7A6A-46F7-BC85-39009C521E5A.jpeg 195.08 KB


รู้นะว่า คิดถึงกันอยู่ ........การทดลองโฮมรูมออนไลน์

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 -10.00 น.

เรามาเรียนรู้เเละรู้จักไปพร้อมๆกันนะเด็กๆ  หากมีข้อสงสัย จะซักถามเรื่องระบบ สามารถสอบถามได้ที่  https://www.facebook.com/ODS-Online-Help-Center-114020256980885/