Go to Top

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต

ข่าวประกาศ

2020/12/08
recruitment08122020
    ตามประกาศสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 13 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัมนา และสาธิตการศึกษา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตามเอกสารแนบ