Go to Top

แนวคิดนวัตกรรมกระบวนการ/บริการ ในโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านสุขภาพระดับชาติ

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/09/19
-20220919083956
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทแนวคิดนวัตกรรมกระบวนการ/บริการ ในโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม ด้านสุขภาพระดับชาติ
#เด็กเก่งสาธิตองครักษ์
#ODS
#วัตกรรมด้านสุขภาพระดับชาติ