Go to Top

การเเข่งขันฟุตบอลในรายการ JSSL Tournament 2022

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/09/19
-20220919084710
[ เด็กเก่งสาธิต ]   
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายตั้งใจ นาสะอ้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
ที่ได้เข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอลในรายการ JSSL Tournament 2022 ระดับอายุ 10 ปี
ณ ประเทศสิงคโปร์
มีทีมเข้าแข่งขัน 32 ทีม (ไทย อินโด
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ )
แข่งขันวันที่ 2-5 กันยายน 2565
ผลการแข่งขันเข้ารอบ 8 ทีม
#เด็กเก่งสาธิต #ODS