Go to Top

สร้างเสริมธุรกิจพิชิตร้อยล้าน

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/01/17
-20230117120210
กิจกรรม “สร้างเสริมธุรกิจพิชิตร้อยล้าน”
รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ม.2 ได้ให้ผู้เรียนต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์สินค้า โลโก้ เเพ็คเกจ และทำสินค้าจริง เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนต่อยอดธุรกิจของตนเองใน อนาคต เพราะวิชาความรู้ไม่ได้มีแค่ได้บทเรียน
#ปิดหนังสือสู่การปฎิบัติ
#ODSอายุน้อยร้อยล้าน