Go to Top

นำเสนอ และเสวนา (ภาคภาษาอังกฤษ)

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/01/17
-20230117120833
เด็กเก่งสาธิต
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตองค์รักษ์ห้อง Med-Eng (ม.5/2) 
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ และเสวนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
รอบสดในรอบสุดท้าย (จากผู้สมัครเกือบ 20 ทีม)
ร่วมกับอีก 4 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก (โรงเรียนสาธิตประสานมิตรมัธยม, โรงเรียนสาธิตประสานมิตรอินเตอร์, โรงเรียนราชดำริ, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน)
ในหัวข้อ what technological and medical innovation should we have in our world and why?
พร้อมได้รับรางวัลเงินสด 2000 บาท
ผู้นำเสนอผลงาน
นางสาวณปภา ไทรโรจน์รุ่ง
นางสาวข้าวขวัญ ไข่ทา
นางสาวนภสร ธำรงศักดิ์
อาจารย์ผู้ฝึกสอน : อาจารย์ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ
อาจารย์ศุภวิชภ์ คณิตจินดา
Teacher Jonathan Gibson
#PRODS #ODS #เด็กเก่งสาธิต