Go to Top

การสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/01/23
-20230123100220
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์