Go to Top

Dressage Walk-Trot (Lead rein) Adisorn Cup 2013#1 Thailand Pony Championship 2023 PRE-TEST

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/02/14
-20230214123855
   [เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]   
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนฆพร บำรุงกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขี่ม้า Dressage Walk-Trot (Lead rein) Adisorn Cup 2013#1
Thailand Pony Championship 2023 PRE-TEST
ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี
#เด็กเก่งสาธิตองครักษ์