Go to Top

Class Jumping Pony ความสูง 70-80 CM.ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ ADISORN'S CUP 2023 ครั้งที่ 1

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/02/14
-20230214124302
   [เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]   
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ปัณฑ์ชนิตญ์ อินทร์อ่อน นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 6/1
ได้รับรางวัล อันดับที่ 5  Class Jumping Pony ความสูง 70-80 CM.ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ ADISORN'S CUP 2023 ครั้งที่ 1 
ณ ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร จ.สระบุรี
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566
#เด็กเก่งสาธิตองครักษ์