Go to Top

ที่พักนักกีฬา

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/09/18
-20230918084819
[ที่พักนักกีฬา]
.
คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ เตรียมความพร้อมในการรองรับทัพนักกีฬาสาธิต มศว องครักษ์ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ 
.
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#กีฬาสาธิต
#เชียงใหม่