Go to Top
2021/01/07
CDD-Young-Designre-Contest-20210107102930
ขอแสดงความยินดีกับ
นายพัศวุฒิ  รังสิวัฒนศักดิ์ ชั้น ม.6/3
ผู้ออกแบบชุด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวด CDD Young Designre Contest
(ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ)
รับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ณ เมืองทองธานี เป็นตัวแทนชุดของจังหวัดนครนายก ในการแสดงผลงานชุดผ้าไทย ของผู้ชนะเลิศทั้งประเทศ รวม 75 จังหวัด 
ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบชุดผ้าไทย โดยใช้ผ้าไทยทอมือ จากฝีมือกลุ่มทอผ้าชุมชนในจังหวัดนครนายก ต่อยอดองค์ความรู้จากกิจกรรมชมรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตวิถีสู่ชุมชน
ควบคุมให้คำแนะนำโดย
อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บูม)
อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน)