Go to Top

Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์)

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/01/06
Thailand-World-Music-Championship-2020-(ออนไลน์)-20210106212140
ขอแสดงความยินดีกับ
วง “Ods Wind Symphony” 
ในรายการแข่งขัน Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์) 
ซึ่งเป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดในรายการนี้
ได้รับรางวัลระดับความสามารถ “เหรียญเงิน”
 
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง
อาจารย์เนติพงษ์ แสงจันทร์
อาจารย์ศุภชัย ศรีนวล