Go to Top

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429191809
          ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9 ในรูปแบบ   (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564
ในปีนี้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Virtual Run) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกในการทำกิจกรรมดังนี้
    รูปแบบที่ 1 วิ่งแบบ “ไม่จำกัดระยะ ไม่จำกัดเวลา” ให้ส่งรูปตัวเองขณะทำกิจกรรมวิ่งและสวมเสื้อวิ่งขณะทำกิจกรรมส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/H72567c7HwRSyexX7 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)
    รูปแบบที่ 2 วิ่งแบบส่งผลวิ่ง ระยะไม่น้อยกว่า 3-5 km (วิ่งครั้งเดียว) โดยใช้ Application บนโทรศัพท์ (Nike Run Club, Adidas Running, Strava, ฯลฯ ในการจับเวลา หรือ ใช้นาฬิกาออกกำลังกาย ส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/tkFnEkEkmzoYktgb8 หลังส่งผลวิ่ง จะได้รับ“เหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์”(สำหรับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รร สาธิต มศว องครักษ์)
ทั้ง 2 รูปแบบสามารถส่งภาพและผลวิ่งได้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หลังร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใด จะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งรางวัลพิเศษประกอบไปด้วย 
  1. รองเท้าวิ่งจำนวน 2 คู่ (Nike Zoom Pegasus37)
  2. นาฬิกาออกกำลังกาย 1 เรือน (Garmin Forerunner 45)
  3. กระเป๋าวิ่ง 2 ใบ 
  4. หมวกวิ่ง จำนวน 5 ใบ
          กิจกรรม  ODS Virtual Run 2020 ในงาน เดิน-วิ่ง โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ครั้งที่ 9  โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลวิ่ง ในระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ได้มีการจับฉลากผู้โชคดีโดยทีมผู้บริหารของโรงเรียน ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้
1.นาฬิกาออกกำลังกาย (Garmin forerunner 45) 1 เรือน
 นายยุทธนา ยงกุลวณิช
2.รองเท้าวิ่ง ( Nike Air Zoom Pegasus 37) 2 รางวัล
 ด.ญ.ปารณีย์   สาขะจันทร์
 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ชนะสิทธิ์
3..กระเป๋าวิ่ง ( Fitletic Ultimate Running Belt) 2 รางวัล
 นางสาวเนตรชนก  กองมณี
 นางสาวนพรัตน์ หอมกลิ่น
4.หมวกวิ่ง Adidas 5 รางวัล
 เด็กหญิงภครดา   ชนะสิทธิ์
 เด็กชายนราวิชญ์ สุวรรณสินธุ์
 นางชะรา เทียมสงวน
 นายธีระ ภิรมย์
 นายพงศ์วิทย์ วิทยาภิมัณฑน์
5.น้ำดื่มผสมวิตามิน B’LUE (1ลัง) 5 รางวัล
 นางชื่นจิต ชนะสิทธิ์
 นายลือเกียรติ โสมทัศน์
 นายอำนาจ เวียงคำ
 เด็กชายพีรพล จันทร์โฉม
 เด็กหญิงภัทรนันท์ คำพานิช
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้โชคดี สามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ห้องกิจการนักเรียนฝั่งประถม